ośrodek rehabilitacji dzieci Tratwa
rehabilitacja dzieci

Start

 

NOWE WPISY do rejestrów PCPR
Informujemy, że Tratwa uzyskała po raz kolejny wpisy do rejestrów : ośrodka i  organizatora turnusów rehabilitacyjnych i organizuje turnusy z dofinansowaniem PCPR .
• Wpis organizatora turnusów rehabilitacyjnych:
OR/04/0014/16 ważny do 23.12.2019 roku

 • Wpis ośrodka:
OD/04/22/16 ważny do 25.01.2020 roku

 

Turnusy finansowane przez Fundację Tuwima w Tratwie w 2017 roku.
Terminy turnusów oraz ceny na rok 2017

 

 

 

Szybki kontakt

Ośrodek Rehabilitacji
Dzieci i Młodzieży
TRATWA


Steklinek 53a
87-640 Czernikowo

tel. 0609 73 73 70
tel/fax 54 288 52 40

biuro@tratwa.sos.pl

Witamy na TratwieTRATWA
powstała na bazie naszych doświadczeń jako rodziców niepełnosprawnej Oli. W naszym ośrodku zapewniamy dzieciom profesjonalną rehabilitację i bardzo intensywny, kompleksowy program terapeutyczny w oparciu o najnowsze metody. Program ten dotyczy nie tylko rozwoju ruchowego, ale także sfery poznawczej, emocjonalnej i psychicznej dziecka.

  Copyright © Ośrodek rehabilitacji dzieci TRATWA